Står köpare el säljare risken för såld olevererad vara?

2006-03-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Inför varje terminsstart hade bokhandeln Universitetsbokhandeln AB (belägen i en av de sydsvenska universitetsstäderna) ett obeskrivligt kaos i sina lokaler. För att råda bot på oordningen beställde företaget därför ett antal nya bokhyllor hos firman Hyllplanet AB i samma stad. Med tanke på att allt skulle vara i bästa ordning för att ta emot mängderna av studenter i månadsskiftet augusti/september, bestämdes leveransdagen till den 20 augusti då också personalen i bokhandeln hade återvänt från semestern. För att få bokhyllorna så billigt som möjligt skulle någon från Universitetsbokhandeln AB hämta dem hos Hyllplanet AB med företagets pickup. I mitten av augusti bekräftade Hyllplanet att avhämtningen verkligen kunde äga rum den 20:e. Redan då hade emellertid ruschen börjat och bokhandelspersonalen kom fram till att de ju hade klarat andra terminsstarter med de gamla hyllorna; vissa böcker fick helt enkel ligga i travar på lastpallar eller direkt på golvet. Därför dök bokhandlaren Ingvar F. upp först den 5 september hos Hyllplanet AB med sin pickup och fick då det bistra beskedet att lagret, där bl.a. bokhyllorna förvarades, hade brunnit ned natten mot den 4:e; av hyllorna fanns nu bara aska kvar. Ännu bistrare för Ingvar F. var emellertid det faktum att Hyllplanet AB inte desto mindre krävde full betalning. a. Är Universitetsbokhandeln AB skyldig att betala för de uppbrunna hyllorna? Motivera och ange lagrum! b. Blir din bedömning annorlunda om parterna hade avtalat att bokhyllorna skulle levereras till Universitetsbokhandeln AB:s butikslokal? Motivera och ange lagrum! c. Blir din bedömning annorlunda om det istället var din granne som köpte nya bokhyllor till sin lägenhet? Motivera och ange lagrum! Ingen i min klass har fått rätt på denna uppgift och jag finner inga vettiga svar...detta är fullkomligt frustrerande! snälla vi behöver hjälp
SVAR
Enligt min mening handlar detta problem om vem som står risken för varan. Om köparen står risken för varan måste denne enligt 12 § köplagen, se http://lagen.nu/1990:931, betala även om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskats genom en olyckshändelse som inte beror på säljaren. Är det säljaren som bär risken för varan och varan förstörs genom en olyckshändelse som inte beror på köparen, kommer säljaren att råka i dröjsmål om denne inte levererar.

Enligt 13 § 1 st. köplagen går risken över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet eller 6 eller 7 §. Har avlämnandetidpunkten bestämts i avtalet gäller således den tidpunkten. Eftersom Universitetsbokhandeln AB har avtalat med Hyllplanet AB att leveransdagen är den 20 augusti står således Universitetsbokhandeln AB risken för hyllorna. Svaret på fråga A blir därför att de är skyldiga att betala för de uppbrunna hyllorna.

Om Hyllplanet AB istället skulle ha levererat hyllorna till Universitetsbokhandeln AB anses hyllorna avlämnade, enligt 7 § köplagen, när de levererats till Universitetsbokhandeln AB. Hyllplanet AB står därmed risken för varan tills den anlänt till Universitetsbokhandeln AB. Svaret på fråga B blir således att bokhandeln inte behöver betala för de uppbrunna hyllorna.

I fråga C blir konsumentköplagen tillämplig istället för köplagen eftersom det rör sig om ett konsumentköp. Enligt 8 § 2 st. konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932, bär säljaren risken för varan tills den avlämnats. Detta gäller även om köparen är i dröjsmål med avhämtningen. Svaret på fråga C blir därmed att grannen inte behöver betala för hyllorna.

Michael Witting
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97445)