FrågaKÖPRÄTTÖvrigt15/04/2008

Pristillägg för extraarbeten efter utförd tjänst

Har anlitat en hantverkare för en ombyggnad. Har fått ett offererat pris. Har haft avstämningsmöte med hantverkaren och då har allt gått enligt offert. Bygget har blivit försenat 3 månader och nu kommer hantverkaren med ett kvar på yttligare 20% på offererat pris. Har inte indikerat detta till oss förens kravet kom. Vad kan vi göra eftersom vill vill bestrida detta?

Lawline svarar

I mitt svar utgår jag från att du beställt tjänsten i egenskap av konsument, att hantverkaren är näringsidkare och att arbetet inte rör sig om en tillbyggnad till ert befintliga hus. Konsumenttjänstlagen (se http://lagen.nu/1985:716) blir då tillämplig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån, avtalsvillkor som ger konsumenten sämre ställning än lagen är således inte gällande. Enligt 8 § konsumenttjänstlagen ska hantverkaren vid behov av tilläggsarbete tillfråga er innan det extra arbetet utförs. Om hantverkaren tillfrågat er innan han utförde det arbete som tillförde extra kostnader har han rätt till ersättning för det arbetet. Genom att ni fått en offert utgår jag från att ni kommit överens om ett fast pris för arbetet. Enligt 36 § 2 stycket konsumenttjänstlagen har hantverkaren rätt till ersättning för extra kostnader på max 15 % över avtalat pris om det lämnade priset var en ungefärlig prisuppgift. Om ni vill bestrida hantverkarens krav kan ni vända er till konsumentverket och konsumentombudsmannen för hjälp. KO har inte befogenhet att tvinga hantverkaren att ändra sig utan uttalar sig om situationen varefter näringsidkare brukar följa hans uttalande. Genom att vända er till tingsrätten kan ni få ett fastställande som måste följas. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo