FrågaKÖPRÄTTÖvrigt08/04/2008

Ansvar vid uthyrning av lös sak till konsument

Vi hyr ut partytält till privatkonsumenter. Går det att frånsäga sig ansvar för skador på tält, egendom samt personer via ett hyreskontrakt? Vi erbjuder tjänsten att sätta upp tälten åt kund men också att kund sätter upp tält själv. Gör detta någon skillnad? Hur långt sträcker sig konsumenttjänstelagen? Hur skulle fallet se ut om vi hyr ut till företag?

Lawline svarar

Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel dvs. villkor för konsumenten som ger konsumenten en sämre ställning än lagen är inte gällande mellan parterna. Konsumentköplagen är dock inte direkt tillämplig på er verksamhet då ni inte säljer, utan hyr ut tält. Hyra av lös egendom (t.ex. tält) är inte särskilt reglerat i lag utan reglerna tas fram genom analogier ur redan befintliga lagar där t.ex. en analogi ur konsumentköplagen kan vara tillämplig. I stort råder avtalsfrihet vid uthyrning till konsumenter. Konsumenttjänstlagen kan eventuellt användas analogt och ge privatkonsumenterna samma skydd som de skulle fått enligt konsumentköplagen. Rättsläget är dock oklart. Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (se http://lagen.nu/1994:1512) är giltig på era avtal mot privatpersoner. Lagen ger uttryck för oklarhetsprincipen vilket innebär att alla villkor i avtalet som inte varit föremål för individuell förhandling ska tolkas till konsumentens fördel enligt 10 §. Enligt 12 § anses ett avtalsvillkor inte varit föremål för individuell förhandling till dess annat är visat. Även produktansvarslagen (se http://lagen.nu/1992:18) kan vara tillämplig vilket ger er som näringsidkare ett strikt ansvar för eventuella skador som tälten kan orsaka på personer och lös egendom i hushållet. Produktansvaret har i första hand den som tillverkat produkten, sedan den som importerat produkten inom Europeiska gemenskapen och till sist den som marknadsfört produkten genom att sätta sitt namn på den eller annat särskiljande kännetecken. Produktansvarslagen är tillämplig på säkerhetsbrister i produkten. Dessa regler kan inte avtalas bort gentemot konsumenter. Mot företag finns inga tvingande regler utan där gäller i första hand vad som avtalats, där eventuella luckor i avtalet repareras genom lag.
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo