Fel i vara med garanti

2008-04-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Kan jag Häva köp av bil, då många olika fel har visat sig under 6 mån som jag ägt den och ett stort väsentligt fel för mig är läckande fönsterlister som ej är täta. Jag kan inte vara garanterad att de hittar vattenskadorna och jag ska stå som någon ansvarig till ny köpare, då jag ej vill äga detta fuskex. Garanti finns och den har ej gått långt, hur är mina chanser?
SVAR
Det framgår ej av vem du har köpt din bil. Har du köpt den av en privatperson blir köplagen (KL) tillämplig. Har du däremot köpt den av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KkL) tillämplig. Jag kommer svara på frågan utifrån båda lagarna men med utgångspunkt från KkL.

Vad som utgör ett fel enligt KkL hittar du i 16 § KkL, där står bland annat att varan anses felaktig om den ”avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta” (samma hittar du i 17§ KL. ) Att listerna i en bil skall vara täta kan man ju troligtvis förutsätta. Vidare krävs för att göra en påföljd gällande att man reklamerar felet inom en viss tid. Detta skall enligt 23 § KkL göras inom 3 år och enligt 32 § KL inom 2 år från det att köparen tagit emot varan.

En säljare har alltid rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans även om köparen kräver en annan påföljd, hävning är alltså en sekundär påföljd. Sker dock ej avhjälpande eller omleverans inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen får man häva köpet , se 27 § och 29 § KkL. När KL är tillämplig måste dock säljaren ha insett att det är av väsentlig betydelse för köparen för att hävning skall kunna bli akutellt, se 36 § och 39 § KL

För att säljaren skall vara ansvarig skall felet ha funnits vid köptillfället, enligt 20 § KkL. Visar sig felet inom sex månader skall det dock anses ha funnits vid köpet enligt 20 a § KkL
Enligt KL är säljaren ansvarig om varan är felaktig vid avlämnandet, se 21 § och 21§ 2 st KL.

Nu har du dock en garanti och enligt KkL anses fel i varan föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som garantin omfattar 21 § KkL, dock ej om försämringen beror på olyckshändelse eller vanvård etc, se 21 § 2 st KkL.
Vad som sägs om garanti i KL hittar du http://www.lagen.nu/1990:931#P21

Du kan alltså göra en påföljd gällande om du kan visa att det är fel på bilen så som sägs i 16 § KkL och 17§ KL eller om felet omfattas av garantin, dock har som sagt säljaren rätt att först avhjälpa felet eller företa omleverans innan du kan kräva hävning.

Du hittar KkLhttp://www.lagen.nu/1990:932 och KL http://www.lagen.nu/1990:931

Med vänlig hälsning
Caroline Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (643)
2018-05-14 Fråga om hur lång tid man har på sig att begära ersättning efter försenad flygresa
2018-05-09 Hävning av köp vid fel i vara
2018-05-09 Är det tillåtet att sälja returnerade exemplar som nya?
2018-05-08 Vad innebär förenligt med svensk lag?

Alla besvarade frågor (54411)