FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/02/2008

Är alla domar offentliga?

Hej ! Är alla domar offentliga handlingar? Om inte, så vad beror detta på? ( Personer som dömts till LRV?)

Lawline svarar

Hej! Den allmänna huvudregeln är att alla domar är offentliga handlingar. Dock finns det vissa undantag till detta, då vissa uppgifter som framkommit i domen är sekretessbelagda. Detta är mycket ovanligt och sker endast i mycket speciella fall. Enligt Sekretesslagen 12 kap 4§. se. http://lagen.nu/1980:100 framgår t.o.m. att sekretessen upphör att gälla för uppgift i mål eller ärende i domstols rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet, om uppgiften tas in i dom eller annat beslut. Dock framgår det av andra stycket i paragrafen att man kan förordna om sekretess av domskälen. Förordnandet får endast avse domskälen, och aldrig själva domslutet (dvs. utgången i målet). Som jag nämnde ovan är huvudregeln att alla domar ska vara offentliga, då det är av stor vikt att den enskilde och även allmänheten får insyn i domstolarnas ställningstaganden och motiveringen till dessa. Det framgår även av förarbetena till sekretesslagen att det är väldigt viktigt att allmänheten får så stor insyn i domstolarnas verksamhet som möjligt. Med andra ord får man väga vikten av offentlighet mot vikten av att inte skada enskildas intressen. Dessa bedömningar i det enskilda fallet görs av domstolarna. När det gäller mål LRV, LPT etc kan det således i vissa undantagsfall bli aktuellt att förordna om sekretess angående personens sjukdomsdiagnos m.m. i domskälen. Då ska den enskildes skyddsintresse väga över intresset av offentlighet. Troligen är det just detta som gjorts i den dom du velat ta del av, någon annan förklaring till att en dom är offentlig finns inte. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”