FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/02/2008

Trolig påföljd vid misshandel

Hej! Jag är misstänkt för misshandel och undrar vad straffet skulle kunna bli om jag blir fälld? Jag är tidigare ostraffad (har dock betalat en ordningsbot på 1000 kr) och var 21 år gammal när händelsen inträffade 2006. MVH

Lawline svarar

Hej och tack för ditt mail! Misshandel som regleras i Brottsbalkens 3 kapitel 5 § kan enligt lagens lydelse ge upp till två års fängelse. Det finns dock ringa misshandel, där misshandel inte varit att anses såsom grov vilken ger högst 6 månaders fängelse samt grov misshandel (6 §) som kan ge högst 10 år. Eftersom du dock här endast talar om ”misshandel” lär det vara normalgraden som är aktuell. Det är främst 29 kap i Brottsbalken som behandlar straffmätningen och påföljderna. Svenska domstolar tenderar att alltid ligga lågt på straffskalan och det är ytterst sällan dessa för normalgraden av misshandel dömer till två år. Det domstolen tittar på är först och främst gärningens grovhet; är det på gränsen till ringa misshandel eller snarare på väg mot en grov? Eftersom jag inte vet någonting om hur misshandeln gått till kan jag inte yttra mig om domstolens troliga utfall. Det finns en regel i 4 och 5 §§ i nämnda kapitel som gäller eventuell påföljdsnedsättning på grund av ålder. Eftersom du dock fyllt 21 år vilket är den övre gränsen för sådan så är denna ej tillämplig. Att du tidigare är ostraffad kan dock rätten väga in som förmildrande omständighet. Sammanfattningsvis är det svårt att säga vilken utgång du kan vänta dig men nu vet du i alla fall några omständigheter rätten lägger vikt vid. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo