FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/03/2008

Om Hem för Vård eller Boende (HVB)

Hej, Jag heter Sandra och är 18 år och snart mamma och nu under tiden som jag går runt och blir bara tjockare och tjockare så sitter jag på ett behandlingshem (HVB-hem) och det är där frågan kommer. Jag tycker att personalen på mitt hem inte håller sig till vad personaler (på B-hem) får och inte får göra samt säga och inte får säga och jag kikade lite på Lagen.nu om de fanns något men jag visste ju inte egentligen vad det var jag letade efter, vet ju inte vad jag ska söka på (vad det heter) så frågan är: Vad ska jag leta efter när jag vill ha reda på det, tex. SoL (Socialtjänstlagen) finns det nåt sånt fast för b-hem istället för socialtjänsten? Hoppas du/ni uppfattade hur jag menade för jag hade problem att formulera det på enklaste sätt. Tack på förhand Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej. Din fråga måste delas upp i två delar, den första blir vilka regler som finns för vad personal på ett Hem för Vård eller Boende (”HVB-hem”) får göra, den andra blir vilka regler som finns för vad de får säga. Du har börjat leta på helt rätt ställe. Socialtjänstlagen (SOL) (se http://www.lagen.nu/2001:453#K13P3) är det regelverk som berör just HVB-hem. SOL kap. 6 är det som blir aktuellt för dig att titta i. I 6 kap. 2 § ges regeringen möjlighet att utfärda närmare bestämmelser, det har den också gjort genom Socialttjänstförordningen (se http://www.lagen.nu/2001:937#K8). I förordningen är det framförallt tredje kapitlet (3 kap.) som är intressant för dig. Socialstyrelsen ges genom förordningens 8 kap. 2 § möjlighet att ge ännu mer specifika regler genom sina föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20 (S) som finns tillgängliga på socialstyrelsens hemsida (se http://www.sos.se/sosfs/2003_20/2003_20.pdf). Sammanfattningsvis är det tre olika källor som blir intressanta för dig (se länkar ovan); 1. Socialtjänstlagen kap. 6 2. Socialtjänstförordningen kap. 3 3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2003:20 (S). Vad gäller vad personalen får säga och inte finns det olika bestämmelser beroende på hur just ditt HVB-hem drivs. Om det drivs av stat eller kommun gäller Sekretesslagens 7 kap. 4 § (se http://lagen.nu/1980:100#K7P1cS1). Här sägs att sekretessen i de flesta fall är ”stark”. Det innebär att huvudregeln är att inga uppgifter får lämnas ut om inte det kan visas att du eller någon närstående inte skulle lida men av det. Det finns dock vissa typer av information som inte innefattas av detta. Om ditt HVB-hem istället drivs enskilt ges tystnadsplikten i kap. 15 SOL. Där framgår att inga uppgifter om personliga förhållanden får röjas.. Denna bestämmelse är inte villkorad på samma sätt. Att bryta mot tystnadsplikten har i kombination med annat olämpligt beteende varit grund för uppsägning av arbetstagare (se AD 2006 nr 118). Med vänlig hälsning
Micael KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo