FrågaKÖPRÄTTÖvrigt21/02/2008

Undersökningsplikt samt hävning av köp

hej! jag har köpt en bil utav en privatperson...han sa att det var en -01 och hade 1 ägare..vi har köpt den och har skrivit kvitto där han har skrivit att det är en -01...men när jag försäkrade den så visade det sig att det är en -99 .....kan jag häva köpet med tanke på att i kvittot som har skrivits så står det att det är en -01?

Lawline svarar

Hej! Först och främst är att konstatera att det föreligger ett avtalsförhållande mellan dig och bilsäljaren i form av ett köpeavtal, och dessa regleras i Köplagen (KöpL), se http://lagen.nu/1990:931 . Det fanns uppenbarligen ett syfte att sälja bilen till dig och ett skriftligt avtal har ingåtts som kan bekräftas och bevisas med det kvitto du besitter. Att den lösa egendomen du förvärvat, bilen, inte är av den årsmodell du förutsatte vid köpet är att betrakta som ett fel i varan, i juridisk mening. Se 19 § 1 st p. 1 KöpL. Detta förutsätter dock att han sa, vid eller innan ni skrev på köpeavtalet, att bilen var av en 2001 års modell och att den egenskapen faktiskt kan ha påverkat ditt köp på något sätt. Du skulle kanske inte ha köpt den om det var en 1999 års modell, som det i själva verket är. Emellertid har det betydelse för huruvida du ska kunna åberopa felet som grund för hävning, om du undersökte bilen vid eller innan köpet. Du har som köpare nämligen en undersökningsplikt se 20 § KöpL. I och med du inte är konsument i lagens mening så ställs relativt höga krav på dig som köpare att titta närmare på det du införskaffar. Dock kan undersökningsplikten minska om köparen gav dig lugnande och bekräftande uppgifter om bilens egenskaper vilket följaktligen inte gav dig någon anledning att undersöka bilen närmare. Men det kan vara svårt att hävda detta med framgång då det faktiskt handlar om en bil och vanligtvis brukar bilköpare vara mycket noggranna med vad för egenskaper bilen de facto har. Men det är en bedömningsfråga och beror på omständigheterna vid köpet. Skulle du nu hävda felet ändå, så ligger ansvaret på säljaren, även om du upptäckte att det var fel årsmodell på bilen senare, se 21 § KöpL. När fel i lös egendom föreligger överlag finns en rad olika påföljder man kan åberopa. I ditt fall anser jag att prisavdrag eller hävning är de mest relevanta av dem alla. Då det knappast kan gå för säljaren att avhjälpa felet eller omleverera den så att du får en bil enligt avtalet, dvs. en modell från 01. För att du ska häva köpet krävs dock att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren visste om det. Årsmodellen på en bil är ofta en avgörande faktor för gemene bilköpare, och är av min bedömning att räknas som väsentligt. Se närmare 37-39 §§ KöpL. Men som sagt, det hela är en bedömningsfråga. Avgörande för om du skulle ha framgång med hävningen eller inte ligger troligtvis, enligt min bedömning, på hur långt din undersökningsplikt sträckte sig vid köpet. Lycka till, och återkom gärna om du har fler funderingar kring detta. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”