FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/05/2008

Skadegörelse att döda annans husdjur

Hej! Att döda någon annans husdjur klassas ju som skadegörelse, men vad ligger straffet på, för detta? Klassas det som grov skadegörelse, eller inte? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Straffet för skadegörelse av normalgraden är böter eller fängelse i ett år enligt 12 kap 1§, BrB, som du hittar http://www.lagen.nu/1962:700. Enligt 12 kap 3§ 2 stycket är en gärning att anse som grov om ” om av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar.” Det ska med andra ord vara något mycket värdefullt som förstörs. Påföljdsbedömningar är alltid svåra att göra. Generellt kan jag säga att svenska domstolar tenderar att hålla sig i den nedre delen av straffskalorna. Naturligtvis är brottets grovhet sammankopplat med värdet av det som förstörs. Generellt så har husdjur ett mycket lågt marknadsvärde men det kan som sagt variera även det från fall till fall. Det är skillnad på en guldfisk och flerfaldigt prisbelönad hund med en fin stamtavla eller en häst som används till avel. Jag behöver fler detaljer för att kunna ge dig ett bättre svar, men ha som tumregel att ju värdefullare djur det är som dödas ju strängare kan straffet bli. Med vänliga hälsningar
Fredrik HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo