Utmätning av tredje mans egendom

2008-02-24 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Fogden kom med bärgare och tog med sig min kompis bil som stod parkerad på min parkering av anledningen att polisen uppgett att jag har bilen i min besittning.Detta är dock felaktigt då jag endast lånar bilen ibland medans ägaren tagit sitt körkort. Jag figurerar ingenstans med mitt namn. Har dom verkligen rätt att göra så här?
SVAR

Hej,Naturligtvis är huvudregeln att endast egendom som verkligen tillhör den som är gäldenär i ett exekutionsförfarande skall mätas ut.I syfte att förenkla utmätningsförfarandet finns det dock en regel som innebär att kronofogden kan mäta ut all egendom som gäldenären har i sin besittning, den s.k. besittningspresumtionen i UB 4 kap 18 §, som Du hittar här . Den egendom som gäldenären har i sin besittning anses således ägas av denne, så länge inte annat har visats. Denna regel har tillkommit i syfte att försvåra att skuldsatta personer skriver över egendom på andra, men reglerna kan tyvärr få negativa konsekvenser för personer som lånar ut egendom till personer som är föremål för utmätning.Du eller din kompis måste snarast möjligt kontakta kronofogden och bevisa att bilen inte tillhör dig. Detta bör dock inte innebära några problem - att visa registreringshandlingar och historik ur bilregistret bör räcka som bevis - särskilt som du inte tidigare har varit registrerad ägare till bilen.Med vänlig hälsning

David Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98676)