FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/02/2008

Uppsägning av bostadshyresavtal

Hej Jag äger sedan en tid en mindre hyresfastighet i Umeå. Jag vill av olika anledningar säga upp avtalet med en av mina bostadshyresgäster (boende i huset sedan 2001). Hur långt sträcker sig hyresgästens besittningsskydd? Vad kan jag bli skyldig att betala om jag säger upp avtalet utan grund? Kan jag ta lägenheten i anspråk om jag själv flyttar in i den? Finns det några andra möjligheter att bli kvitt hyresgästen?

Lawline svarar

Reglerna om hyresförhållanden regleras i jordabalkens 12 kapitel (se http://lagen.nu/1970:994) Hyresgästen har då denne bott i lägenheten sedan 2001 besittningsskydd. Detta besittningsskydd är för bostadslägenheter väldigt starkt. Skyddet ger hyresgästen en rättighet att få hyresavtalet förlängt, med vissa få undantag som räknas upp i 12 kapitlet 46 § jordabalken. Enligt detta lagrum behöver inte hyresvärden förlänga avtalet om t.ex. hyresrätten är förverkad enligt 12 kapitel 42 §, om ombyggnad eller reparation ska ske av huset eller om hyresvärdens intresse av att avtalet upphör är väger tyngre än hyresgästens intresse att få sitta kvar i lägenheten. Exempel på förverkandegrunder enligt 12 kap 42 § är t.ex. att hyresgästen hyr ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Att hyresgästen bor permanent i lägenheten talar starkt för intresse att få avtalet förlängt. Som hyresvärd kan man ta lägenheten i anspråk om man efter avvägning har ett större behov av den än hyresgästen. Observera att 46 § endast kan användas då hyresförhållandet kan sägas upp dvs. om avtalet är tidsbestämt då tiden gått ut eller om avtalet inte är tidsbestämt efter beaktande av viss uppsägningstid på minst tre månader enligt 12 kapitlet 4 § (även tidsbestämt avtal ska sägas upp tillföljd av hyresgästens besittningsskydd). Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”