Skyldighet att lämna prisuppgifter

2006-06-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Är det obligatoriskt att skriva priser i ett skyltfönster i Sverige?
SVAR
Hej!

Frågan huruvida prisuppgifter måste finnas utsatta på varor som visas (marknadsförs) i skyltfönster, regleras i prisinformationslagen.

Enligt huvudregeln följer att det totala priset (innefattat moms samt andra eventuella skatter) skall anges på ett klart och tydligt sätt. Om andra avgifter eller kostnader kan tillkomma skall detta anges särskilt. Vidare skall det inte råda någon tvekan om vilken vara som prisuppgiften avser - prisuppgiften skall därför anges på varan eller i dess omedelbara närhet. I vissa fall kan det emellertid av praktiska skäl vara svårt att uppfylla kraven enligt ovan och av denna anledning får prisuppgifter i undantagsfall (som meddelas av Konsumentverket) istället lämnas i t.ex. en prislista eller frågeterminal.

Mvh

Tim Boström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97441)