FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/03/2008

Vad är enskilt åtal?

Jag läste tidigare nånstans här att man kan ta tillbaka en anmälan om det är ett enskilt avtal. Men kan ni förklara närmare vad som menas med enskilt avtal?

Lawline svarar

Hej! Enligt rättegångsbalkens (RB) 20 kapitel 1 § har åklagaren rätt att föra talan om brott som faller under allmänt åtal. Innan dom har fallit i målet har åklagaren rätt att när som helst lägga ner åtalet, RB 20:9. Vid enskilt åtal är det istället målsäganden som för talan. Ärekränkningsbrotten i brottsbalkens (BrB) 5 kapitel är exempel på brott som faller under enskilt åtal, dessa får enligt huvudregeln inte åtalas av annan än målsäganden, BrB 5:5. Eftersom det är målsäganden som väckt åtal har således denne även möjligheterna att lägga ner åtalet. Vid potentiella brott under brottsbalkens 5 kapitel som målsäganden anmäler till polisen har denne möjlighet att ”dra tillbaka sin anmälan”. Detta är dock inte möjligt vad gäller anmälningar under allmänt åtal då polisen har en skyldighet att utreda dessa. Vänliga hälsningar
Erik AnnerstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”