FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis26/02/2008

Oskäligt dröjsmål enligt Hittegodslagen

Min son hittade en klocka. Då vi reste bort kunde vi lämna in den först efter 1 månad.

Vi har nu fått följande svar från polisen:

Det var inga anspråk satta pga fynddatumet var en månad äldre än inlämningsdatumet.(Enligt anmälan är det var det exakt en månad mellan inlämning och upphittat datum) Och man får endast ha godset hos sig i 2 veckor enligt lagen. Så klockan är utrensad.

Min fråga är var står det om de två veckorna. Lagen säger oskäligt dröjsmål?

Lawline svarar

Hej,Precis som du anger, så innehåller lagen om hittegods ingen bestämd tidsgräns för när ett dröjsmål skall anses oskäligt omfattande.Vad som utgör ett oskäligt dröjsmål måste bedömas från fall till fall, och den tvåveckorsperiod som polismyndigheten anger är en bedömning från deras sida, baserad på en tolkning av bestämmelsen.Det är inte tidpunkten för inlämning, utan tidpunkten för anmälan om fyndet som omfattas av tidsfristen, se hittegodslagen 1 - 2 §§, http://lagen.nu/1938:121Vad som skall anses som ett oskäligt dröjsmål kan påverkas av förhållanden på upphittarens sida. Om ni hittade klockan strax innan ni skulle resa utomlands, så bör ni kunna hävda att dröjsmålet inte är oskäligt p.g.a. svårigheten att göra en anmälan under denna tid.Om ni inte får gehör för era synpunkter hos polismyndigheten, så finns enligt Hittegodslagen 9a § en möjlighet att besvära sig över beslutet hos länsstyrelsen, http://lagen.nu/1938:121#P9aMed vänliga hälsningarDavid KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo