FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/02/2008

Åklagarens möjlighet att lägga ner förundersökning?

I samband med ett stort bråk mellan mig och min sambo tillkallade en granne polis. Jag och min sambo hade bråkat ganska ordentligt (en tv kastades i golvet). I affekt och ilska avlade jag ett lögnaktigt vittnesmål som, tyvärr, ledde till förundersökning av kvinnomisshandel. Jag har nu skickat brev till åklagaren där jag förklarar att jag ljugit på grund av hämndlystnad och att jag inte kommer att vittna i en eventuell rättegång. Jag erkänner också att jag under hade tagit lugnande tabletter och inte var helt klar. Blåmärkena - som knappt var synbara - har inte min sambo orsakat; vilket jag också skrivit. Eftersom inget brott har begåtts - annat än att vi bråkade - finns heller inga vittnen. Jag har varit i oerhörd psykisk obalans och behov av psykhjälp de senaste månaderna - en journal från psykiatriska akuten (bara 3 veckor gammal) är skickad till åklagare som också styrker min situation och bakgrund till mitt beteende. Min sambo satt anhållen i 18 h men släpptes. Han har inga tidigare anmälningar/brott på sig. På polisstationen säger man nu att fallet har lägsta prioritet. Man kan ju inte dra tillbaka anmälan (det är heller inte jag som gjort denna) och jag har förstått att man inte kan ta tillbaka vittnesmål (jag skickade brevet ändå samt sjukjournalen för att visa på nya omständigheter.) Finns det något mer jag kan göra för att förundersökning ska läggas ned/åtal inte ska väckas? Jag är desperat och orolig att jag och min sambo ska hamna i rättegång. Hur stor är sannolikheten för att man ska väcka ett åtal mot min sambo i detta läge?

Lawline svarar

Hej, Sannolikheten för att åtal väcks i det här läget är ganska liten. Om det nu är så att din sambo är oskyldig och du tänker vittna till hans fördel i en eventuell rättegång finns det ingen egentlig bevisning som åklagaren kan grunda sitt åtal på, förutsatt att det inte finns läkarutlåtande eller annat som pekar i någon annan riktning. Det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål, d.v.s. det är åklagaren som ska lägga fram tillräcklig bevisning om att gärningsmannen är skyldig. Om åklagaren inte kan tro på en fällande dom ska han eller hon inte heller väcka åtal, eftersom åklagaren då kan göra sig skyldig till obefogat åtal enligt Brottsbalken 15:5 stycke 3, http://www.lagen.nu/1962:700#K15P5. Ett vittnesmål är färdigställt när förhöret är avslutat under rättegången, fram till dess har vittnet rätt att ändra sin utsaga om tidigare utsagor varit felaktiga. Detta betyder att de uppgifter som du lämnat vid polisförhör inte är ristade i sten utan det är vad som framkommer under rättegången som kommer läggas till grund för en eventuell dom. Det skall dock observeras att du genom att falskeligen anklaga din sambo för brottet själv gjort dig skyldig till ett brott, nämligen falsk tillvitelse enligt BrB 15:7 stycke 1, http://www.lagen.nu/1962:700#K15P7. Att du var arg och hämndlysten är ingen ursäkt för detta då du måste förstått vad ett sådant uttalande skulle komma att innebära. Men då du frivilligt tagit tillbaka uppgifterna har du gjort ett tillbakaträdande enligt BrB 15:14, http://www.lagen.nu/1962:700#K15P14, och åtal kommer troligen inte att väckas mot dig för detta brott då brottet som din sambo skulle åtalas för troligen inte skulle ge över sex månaders fängelse. Det finns inget brott med benämningen kvinnomisshandel, det finns endast brottsrubriceringarna; misshandel eller ringa misshandel i BrB 3:5, http://www.lagen.nu/1962:700#K3P5, eller grov misshandel i BrB 3:6, http://www.lagen.nu/1962:700#K3P6. Alternativt finns det kvinnofridskränkning i BrB 4:4a stycke 2, http://www.lagen.nu/1962:700#K4P4a, men då krävs det att det skett upprepade kränkningar av kvinnans integritet, varför detta brott inte kan komma ifråga. Det finns inte så mycket för dig att göra i nuläget för att påverka utgången av den här situationen. Men jag kan lugna dig med att jag inte ser det som särskilt sannolikt att ni kommer att hamna i rättegång. Rättssystemet är hårt belastat och åklagarnas arbetsbörda är stor. Därför kommer åklagaren troligen inte att prioritera det här målet eftersom det finns så knapp bevisning. Är din sambo dessutom oskyldig kommer han naturligtvis inte dömas i en rättegång. Men jag råder dig till att tänka efter ordentligt nästa gång du avger ett vittnesmål. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, undrar du över något mer är du välkommen att ställa en ny fråga! Vänligen
Siri MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo