FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/02/2008

Böter vid parkering och på- och avstigning

Jag stannar utanför parkeringsrutorna på en gata där det inte heller finns skylt om att det är förbud mot att stanna, för att springa över gatan och posta ett brev. Motorn går och min höggravida fru med högt blodtryck och min son sitter kvar i bilen. Det tar max 10 sekunder att springa över med brevet och där jag stannat är det ingen utfart eller dyligt som jag blockerar. P-vakten i vår lilla stad kommer precis och rycker fram sitt block. Jag hoppar bara in i bilen och åker vidare. Min fundering är hur fort p-vakten får skriva en bot och dessutom fanns ingen skylt på gatan om att man inte fick bara stanna. Kommer vi nu efter max 10 sekunders stopp få en bot på några hundralappar?? Kan det vara möjligt att överklaga i så fall??

Lawline svarar

Med den knapphändiga informationen i frågan för handen är det svårt att ge ett korrekt svar. Vad gäller parkering och på- och avstigning generellt kan dock följande sägas. Att din son och fru befinner sig i bilen torde inte spela någon roll. Vilka parkeringsregler som gäller på platsen framgår inte. Området kan ligga inom en speciell parkeringszon där all parkering utanför anvisade rutor är förbjuden. Frågan är då om det även råder stanna-förbud utanför parkeringsrutorna. Råder det stanna-förbud kan parkeringsvakten bötfälla så fort fordonet stannat. Om det enbart råder parkeringsförbud är frågan om bilen anses parkerad vid postandet av brevet. Parkering definieras i 2 § förordning om vägtrafikdefinitioner (se http://www.lagen.nu/2001:651). Ett stillastående fordon anses parkerat med tre undantag: om stannandet föranleds av trafikförhållandena (ej inbegripet saknad av parkeringsplatser), stannandet sker för att undvika fara eller om stannandet sker för på- eller avstigning (gäller ej föraren). Om dessa undantag inte kan åberopas är parkeringen otillåten vilket kan resultera i böter. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare