FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription02/04/2006

Preskription av fordringar

hej jag är 29 år och jag har skulder som är sen 1993, då var jag 16 år och inte myndig, skulderna är 13 år gamla och jag undrar om de inte är preskriberade?

Lawline svarar

Innebörden av preskription är att en preskriberad fordran inte längre kan göras gällande. En preskriberad fordran är inte ogiltig utan preskriptionen innebär att borgenären har förlorat sin rätt att kräva ut fordran. De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen.Förutsatt att dina skulder regleras av Preskriptionslagen torde de vara preskriberade. Dock finns det regler om preskriptionsavbrott som måste beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Borgenären kan avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas.

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?