Kan kronofogden ta ersättningen från livförsäkring?

Om man är förmånstagare efter sin mammas bortgång på hennes försäkring, har då kronofogden rätt att ta de?

Lawline svarar

Hej

Huvudregeln är att kronofogden får ta i anspråk samtliga ens tillgångar för att täcka ens skulder, om lagen inte stadgar något annat. Vad gäller försäkringsersättning från en bortgången persons livförsäkring blir 5:8 Utsökningsbalken (www.lagen.nu/1981:774 ) aktuell. Där stadgas att sådan ersättning inte får utmätas om den behövs för gäldenärens (=den som är skyldig pengar) försörjning. Det framgår inte av din fråga om du är beroende av livförsäkringen för din försörjning, men om du saknar andra inkomster så är det sannolikt så. Om livförsäkringen utgår med ett högre belopp än vad som anses behövas för din försörjning så kan kronofogden ta delar av beloppet i anspråk.Hoppas att du har hjälp av mitt svar

MVH

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo