Preskription av avvisningsbeslut

2008-03-02 i Preskription
FRÅGA
hej på Er ,jag är asyl sökande person som har bott i landet 6 år då min fråga är att på svensk utlänningslag står : om det har gått 4 år av avvisning beslut från migrationsverket då avvivsning beslut kan inte laga kraft och betyder , det kan inte verkställa nogån avvisningsbeslut ?därefter man kan söka igen asyl från migrationsverket men det vet inte jag att vilka beslut det börjar att räkna ?jag fikk första avvisninsbeslut 2004-03-19 och sen överklagat till Utlänningsnämnden då fikk igen avvisningsbeslut 2005-06-03 .hur man borde räkna 4 år tiden som gått ?Tack så mycket
SVAR

Hej,Jag antar att du har den gamla utlänningslagen i åtanke. Denna lag, som alltså inte gäller sedan 2006-03-31, hittar du http://www.lagen.nu/1989:529 .I 8 kap 15 § stadgades att ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte har meddelats av allmän domstol, upphör att gälla, om det inte har verkställts inom fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Laga kraft uppstår när ett beslut inte kan överklagas, t.ex. när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Eftersom du har överklagat Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämnden så vinner beslutet inte laga kraft förrän Utlänningsnämnden har fattat sitt beslut, d.v.s. 2005-06-03 i ditt fall. Eftersom Utlänningsnämnden var sista instans för asylärenden enligt den förra utlänningslagstiftningen och beslutet därmed inte kunde överklagas, så inträdde laga kraft direkt vid detta datum. Det är alltså fyra år efter detta datum, som beslutet upphör att gälla, d.v.s. i juni 2009.8 kap. 15 § i den gamla utlänningslagen motsvaras idag av 12 kap 22 § i den nya utlänningslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/2005:716 .Vänliga hälsningar

Markus Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)