FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/02/2008

Straffprocess och civilprocess

En medlem i vår vägförening har stämt föreningen till Fastighetsdomstolen i ett tvistemål rörande ett påstått felaktigt beslut. samtidigt har han gjort en del lösa påståenden om att ordföranden skulle ha gjort dåliga avtal, som skulle kostat föreningen pengar. Föreningen har i sitt svaromål angett att medlemmen begått ett ekonomiskt brott som föreningen styrkt med skriftliga bevis. Tar Fastighetsdomstolen upp det ekonomiska brottet i tvistemålet eller måste föreningen göra en särskild anmälan om detta? Tackar på förhand för svar!

Lawline svarar

Hej. Man måste skilja på civilmål och brottmål. I det aktuella fallet rör det sig om ett civilrättsligt mål (tvistemål). Domstolen kommer aldrig någonsin att döma ifrågavarande medlem för det påstådda brottet efterssom detta hör hemma i en straffprocess. Är det så att föreningen vill se lagföring av vederbörande måste ni ange brottet till polisen eller åklagare. Ur straffrättslig synvinkel kommer domstolen alltså inte ta hänsyn till den ekonomiska brottsligheten. En annan sak är att medlemmens handlande kan få betydelse för utgången av tvistemålet. Detta förutsätter att handlandet är relevant i saken. Låt säga att det påstådda felaktiga beslutet inte på något sätt har att göra med det ekonomiska brottet, då kommer det ekonomiska brottet sakna all betydelse. Jag vet ingenting om omständigheterna i målet, så jag kan tyvärr inte ge ett rakt svar om detta. För att förtydliga kan alltså brottsligheten vara en relevant omständighet i tvistemålet. MVH
Jon ÖstremRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo