Preskriptionsavbrott

2008-02-04 i Preskription
FRÅGA
Hej!Min sambo har skulder som ligger hos Kronofogdemyndigheten på sammanlagt 238,000 varav 2 stycken är sedan 2001 och 1996, har haft utmätning i ca 4 år med ett års avbrott.Nu undrar jag hur preskriberings lagen fungerar. av skulderna är ju 12 och 7 år gamla.Mvh
SVAR

Hej,

Lagen om preskription finner du här . En fordran preskriberas enligt huvudregeln 10 år efter dess tillkomst om preskriptionen inte avbryts innan dess (2 §). Det finns olika metoder att bryta en preskription bland annat genom att borgenären delger dig som gälden ett skriftligt krav eller en erinran om din skuld. Ett annat sätt för borgenären att bryta preskriptionstiden är att väcka talen mot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogden (5 §).Följden av ett preskriptionsavbrott blir att en ny preskriptionstid om 10 år börjar löpa från dagen för avbrottet (6-7 §§). Din sambos skulder kan alltså hindras från att preskriberas genom att fordringsägaren åstadkommer ett avbrott genom att till exempel vända sig till kronofogden som kan genomföra en utmätning.Utmätningen i sig regleras i utsökningsbalken se här . Egendom i ert hem kommer att förutsättas tillhöra din sambo om det inte görs sannolikt att egendomen tillhör dig.Återkomm gärna om du har ytterligare frågor,

Vänligen

Anna Wigren Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)