FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/01/2008

Sexuella övergrepp mot barn

Inom vilken ålder räknas man som barn? Hur definieras övergrepp enligt lag?

Lawline svarar

Hej, Man är barn i lagens mening tills man uppnår myndighetsåldern 18 år. Som din fråga är formulerad tolkar jag den emellertid som att du undrar över vilken betydelse offrets ålder får vid olika sexuella övergrepp. Jag har därför sammanställt de olika sexualbrott i brottsbalken som riktas mot barn. Det finns ju naturligtvis också många övergrepp som inte är av sexuell natur. Att ha samlag med en person under 15 år är i regel att betrakta som våldtäkt mot barn enligt brottsbalken (BrB) 6 kap 4 § 1 st. Detsamma gäller om man ”genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag”. Det skall här väl märkas att det inte finns något krav på att gärningsmannen skall ha använt våld eller tvång för att tilltvinga sig samlaget. Man kan även dömas för våldtäkt mot barn (2 st i samma §) om offret fyllt 15 men inte 18 år, nämligen om gärningsmannen är offrets förälder, vårdnadshavare eller dylikt. I vissa fall döms för sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap 5 § samma lag istället för våldtäkt mot barn. Det är då främst fråga om fall där det är en väldigt liten åldersskillnad mellan offer och gärningsman. För brottet sexuellt övergrepp mot barn enligt BrB 6 kap 6 § döms den som har begått en sexuell handling mot ett barn (under 15 år, eller 15-18 år under de förutsättningar som angetts ovan) som inte är att hänföra till våldtäkt mot barn. Det är här alltså fråga om fall där handlingen inte är att betrakta som jämförlig med ett samlag. Det är således alltid straffbart för en vuxen att genomföra samlag eller annan sexuell handling med en person under 15 år. Det finns ett antal andra brott som är att hänföra till övergrepp mot underårig. Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, exempelvis framställning av pornografisk bild, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering. Detsamma gäller för den som på samma sätt utnyttjar barn mellan 15 och 18 år, om ”poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling”. Om brottet utnyttjande av barn för sexuell posering stadgas i BrB 6 kap 8 §. Slutligen finns brottet köp av sexuell handling av barn i BrB 6 kap 9 §. Det dömer man ut om någon ”förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling”. Det döms dock bara ut om handlingen inte är att hänföra till något annat sexualbrott. Det finns även grova varianter på flera av de ovanstående brotten, exempelvis grov våldtäkt mot barn eller grovt sexuellt övergrepp mot barn. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo