Utmätning av andel i samägd fastighet

Kan kronofogden utmäta fastigheter där man som sambor står skriven för hälften var när den ena sambon har skatteskuld?

Lawline svarar

Hej!Bestämmelser om utmätning finns i Utsökningsbalken (UB http://www.lagen.nu/1981:774).Utmätning kan ske av en andel i viss egendom som tillhör flera personer. Under förutsättning att samäganderättslagen (SamägL http://www.lagen.nu/1904:48_s.1) är tillämplig kan kronofogdemyndigheten (KFM) förordna att hela egendomen skall säljas (se 8 kap 8 § UB). Samäganderättslagen är tillämplig när två eller flera tillsammans äger en fastighet (se 1 § SamägL). Det innebär alltså att den omständigheten att gäldenären endast är samägare till fastigheten inte utgör hinder för KFM att utmäta dennes andel i fastigheten för att täcka skulden. Däremot är det endast hälften av fastighetens värde, alltså gäldenärens andel, som kan tas i anspråk vid en eventuell försäljning av fastigheten på exekutiv auktion i enlighet med 8 kap 8 § UB. Du behåller givetvis värdet av din egen andel i fastigheten.Hinder mot försäljning på exekutiv auktion föreligger dock om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd (se 8 kap 8 § UB som hänvisar till 6 § SamägL). Ett sådant synnerligt skäl kan exempelvis vara att delägaren på grund av dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden skulle göra en förlust vid försäljningen. Det ställs troligen ganska höga krav på att synnerliga skäl skall anses vara för handen.Några undantag från utmätning finns även i 5 kap UB. 5 kap 1 § UB omfattar både bostadsrätt och hyresrätt, men fastigheter är inte nämnda bland undantagen. Om fastigheten ägs med överlåtelseförbud, alltså förbud att sälja vidare vilket är en vanlig föreskrift i gåvor och testamenten, är undantaget från utmätning enligt 5 kap 5 § UB däremot tillämpligt.Sammanfattningsvis finns det dessvärre relativt stora möjligheter för KFM att utmäta din sambos andel i fastigheten för att täcka skulderna, så länge inte något undantag som jag nämnt ovan skulle vara tillämpligt.Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo