FrågaKÖPRÄTTÖvrigt12/03/2008

Hävning av bilköp pga fel

Rätt att häva ett bilköp vid köp hos bilaffär? Köpte en -04 som gått 6200 m. Varudeklarationen innehöll antispinn, vilket inte bilen gjorde visade det sig i efterhand. Jag fick kompensation. Jag betalade för service men fick inget protokoll förrän efter påstridigt påtalat detta samt en massa andra strul.. SEN! Upptäckte jag efter ca 3 v att båda listerna saknas på fram/bakdörr på passagerarsidan (svårt se när list och lack är samm färg). Listen på förarsidan fanns monterad. Pratade med förra ägaren som berättade att han lämnat in bilen till denna bilhandlare och att dom satt fast listen 2 ggr. tidigare. Frågade bilhandlaren om det var lämpligt att ta bort den befintliga listen eftersom den ändå bara verkar lossna. Jag var tydlig med att få en garanti på att det inte skulle skada lacken. Jag fick en skriftlig garanti på mail att det inte skulle bli några problem. När listen var borttagen, visade det sig att lacken under den tidigare monterade listen är en mkt. mörkare färg en övriga lacken på dörrarna.. Dessutom verkar bilen ha lackats med listen på.. Det är en kant och lacken har runnit lite. Det var omöjligt att se innan listen tagits bort. Nu vill jag häva köpet, är det möjligt? Jag vill inte få det åtgärdat. Bilhandlaren vill inte häva köpet och tycker vi kan få det prövat i ARN.. SNÄLLA HJÄLP mig med ett förhandsbesked. Mvh

Lawline svarar

Hej, Som jag förstår det hela vill du nu häva köpet på grund av felet med listen. Avsaknaden av antispinnsystemet har du redan fått prisavdrag för varför du inte igen kan åberopa det som hävningsgrund. Dröjsmålet av protokollet kan inte ses som ett fel i varan och är därför ingen hävningsgrund. För att kunna häva köpet krävs att det föreligger ett fel i varan. Eftersom du är konsument tillämpas felreglerna i Konsumentkjöplagen (KKL) http://www.lagen.nu/1990:932#P1. I det här fallet torde fel angående listen falla in under 16 § 2st p.3, http://www.lagen.nu/1990:932#P16. Därutöver krävs att felet förelåg vid köpet. Detta kan vålla problem om Allmänna Reklamationsnämnden skulle bedöma det som att felet inte förelåg vid köpet eftersom listen i efterhand, på din begäran, tagits bort. Min uppfattning är dock att det borde anses som att felet fanns vid köpet. Så långt har vi konstaterat att det är ett fel i varan, men för att kunna häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för dig enligt KtjL 29 §, http://www.lagen.nu/1990:932#P29, samt att ett avhjälpande av felet inte kan göras utan väsentlig olägenhet 28 §, http://www.lagen.nu/1990:932#P28. I första hand skall alltså ett avhjälpande av felet ske enligt 22, 26 och 27 §§, http://www.lagen.nu/1990:932#P22. Eftersom felet får anses ganska enkelt att åtgärda genom en omlackering av dörrarna finner jag det osannolikt att felet skulle utgöra en hävningsgrund enligt 29 §, http://www.lagen.nu/1990:932#P29. Jag förstår din frustration, men jag råder dig att nöja dig med ett avhjälpande. Att få saken prövad i Allmänna Reklamationsnämnden kan naturligtvis vara intressant och det är ingenting du förlorar på. På deras hemsida; http://www.arn.se/ finns utförlig information om hur du/ni går till väga. Med vänlig hälsning
Siri MårtenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?