FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/01/2008

Kastat egendom som tillhört någon annan

En föredetta vän till mig har med avsikt kastat ett föremål som den visste tillhörde mig. Kan man räkna det som egenmäktigt förfarande? Krävs det något speciellt värde av föremålet för att det ska gå att anmäla?

Lawline svarar

För egenmäktigt förfarande krävs att personen skall ha rubbat din besittning, dvs tagit den ifrån dig. För egenmäktigt förfarande krävs heller inte att föremålet är av något värde. Då det rör sig om en före detta vän utgår jag dock från att han vid något tillfälle fått egendomen på ett lovligt sätt. Du har kanske glömt den där eller så har han lånat den av dig. Det är då istället frågan om ett olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § Brottsbalken vilket kan föranleda böter eller fängelse i högst två år. För olovligt förfogande krävs för straffansvar inte att skada eller vinning uppkommit, det räcker att du berövats rätten till föremålet. Att kasta bort eller förstöra egendomen är därför fullt tillräckligt oavsett dess värde. Värdet på föremålet kan dock få indirekt betydelse då det måste styrkas att personen haft uppsåt eller i vart fall varit likgiltig inför förhållandena. Är det ett föremål som är av så ringa värde (ekonomiskt- eller affektionsvärde) att han skäligen kunnat anta att du inte ville ha tillbaka föremålet kan ett uppsåt bli svårt att styrka. Med vänlig hälsning
Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo