FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt17/01/2008

Lawline.SE

Hej! Om en person knivhugger en annan med fem olika sticksårar på olika delar av hans kropp och till följd av detta avlider denne. Vad kommer (mördaren) få för straff då? Tack ..

Lawline svarar

Förutsatt att domstolen bedömer att gärningsmannen hade uppsåt att döda och väljer att döma honom för mord enligt BrB 3 kap 1 § så är straffet 10 år eller livstid, se http://www.lagen.nu/1962:700#K3 . Mördaren kommer således att dömas till fängelse i 10 år eller på livstid. Det finns dock en rad faktorer som kan ändra på detta, om det exempelvis rör sig om en ung person så kommer straffet att sänkas. Likaså om det handlar om en person med en allvarlig psykisk störning. Du får gärna återkomma med ytterligare detaljer kring gärningsmannen och själva brottet om du vill ha ett mer detaljerat och rättvisande svar. Vänligen,
Gabriel WestinRådgivare