FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/01/2008

Meddelarfrihet, principen och informationskällor

Var kan jag hitta information på webben om meddelandefriheten, alltså rätten för mig som ansälld inom offentliga sektron att lämna information till massmedia?

Lawline svarar

Hej, Regeringen har ett dokument om offentlighetsprincipen som jag tror Du kan ha nytta av. Se http://www.regeringen.se/content/1/c4/33/28/f87d7735.pdf . Du kan även söka på offentlighetsprincipen på Regeringens sökmotor, www.regeringen.se för en mer allmän beskrivning av detta ämne. Wikipedia är en källa man ska vara försiktig med men informationen som står där är korrekt, sök på meddelarfrihet. Även kommuner kan ha information om principen på sina hemsidor. Principen och dess innebörd kommer till uttryck i tryckfrihetsförordningens 1 och 3 kap. Se http://www.lagen.nu/1949:105 . Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo