FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/01/2008

Skaderekvisit i sekretesslagen

ge exempel ur SekrL på rakt och omvänt skaderekvisit.

Lawline svarar

Hej! Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten http://lagen.nu/1980:100. Omvänt skaderekvisit är istället en presumtion för sekretess, vilket innebär att sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan risk för skada eller men. Exempel i sekretesslagen är 7:4 st. 1. Det omvända skaderekvisitet är ett starkare sekretesskydd. Vänliga hälsningar
Anna MannRådgivare