FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/01/2008

Myndighetslag

Lag om myndighet, vilken?

Lawline svarar

Hej. Av din fråga framkommer inte vilken typ av myndighet du åsyftar. Det är därför mycket svårt att ge dig ett exakt svar. Någon generell lag om myndigheter finns inte däremot reglerar förvaltningslagen (lagen hittar du http://lagen.nu/1986:223) förvaltningsmyndigheternas handläggningar av ärenden. Mvh
Ola DavidssonRådgivare