Tidsfrist för tvångsförsäljning

Hur lång tid har kronfogdemyndigheten på sig att tvångsförsälja en bostadsrättslägenhet? Finns det en rimlig tidsgräns? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Enligt 9 kap. 2 § Utsökningsförordningen ska tvångsförsäljning av lös egendom, d.v.s. även inbegripet bostadsrätt, ske senast två månader från att utmätningen genomförts om inte hinder möter eller Kronofogden beslutar om anstånd. Anstånd kan högst lämnas för sex månader om inte så kallat synnerliga skäl föreligger d.v.s. mycket speciella skäl. Se Utsökningsförordningen http://lagen.nu/1981:981 . Utsökning av bostadsrätt regleras även i Utsökningsbalken http://lagen.nu/1981:774 och med avseende på bostadsrätter också i Bostadsrättslagens 8 kap. http://lagen.nu/1991:614#K8 .Med vänlig hälsning!

Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo