Tidsfrist för tvångsförsäljning

FRÅGA
Hur lång tid har kronfogdemyndigheten på sig att tvångsförsälja en bostadsrättslägenhet? Finns det en rimlig tidsgräns? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Enligt 9 kap. 2 § Utsökningsförordningen ska tvångsförsäljning av lös egendom, d.v.s. även inbegripet bostadsrätt, ske senast två månader från att utmätningen genomförts om inte hinder möter eller Kronofogden beslutar om anstånd. Anstånd kan högst lämnas för sex månader om inte så kallat synnerliga skäl föreligger d.v.s. mycket speciella skäl. Se Utsökningsförordningen här . Utsökning av bostadsrätt regleras även i Utsökningsbalken här och med avseende på bostadsrätter också i Bostadsrättslagens 8 kap. här .Med vänlig hälsning!

Emil Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?