FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/01/2008

Förbudet mot innehav av knivar

Om jag har en kniv i min bil utan att ha en tanke på att använda den till brott, är det fortfarande så att det är ett brott att ha kniven i bilen, t.ex i handskfacket?

Lawline svarar

Hej, frågan om innehav av knivar regleras i Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål som Du kan hitta http://www.lagen.nu/1988:254 . Så som jag tolkar Din fråga så undrar Du om det enligt denna lag spelar någon roll var kniven förvaras. Svaret på den frågan är nej, så länge Du befinner Dig på allmän plats. Med uttrycket allmän plats menas en plats dit allmänheten har tillträde. Det innebär att om du förvarar en kniv i Din bil och bilen finns på en plats dit allmänheten har tillträde, t.ex. en parkeringsplats, så är det ett brott mot 1 § i knivlagen. Att kniven inte var tänkt att användas till brott spelar ingen roll. Alla knivar omfattas dock inte av förbudet utan knivar som innehas för ett särskilt syfte, t.ex. för friluftsaktiviteter, är undantagna liksom mindre fickknivar. Sådana innehav är undantagna från förbudet. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”