FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt22/03/2006

Omprövning av myndighetsbeslut

Hej, Jag har fått Hovrättens prövningstillstånd och beslut -prejudikat i ett ärende om skuldsanering där Hovrätten skickar tillbaka ansökan om skuldsanering till Kronofogden för handläggning. Då avslår Kronofogden ånyo min ansökan!? Hur är det möjligt, Kronofogden bör väl lyda under Hovrätten och gå på vad Hovrätten har beslutat? Vad skall jag göra i fortsättningen?

Lawline svarar

När Hovrätten skickar tillbaka ansökan om skuldsanering för förnyad handläggning till Kronofogdemyndigheten (härefter KFM) är KFM skyldiga att återigen handlägga ärendet. Däremot har de ingen skyldighet att besluta till din fördel. Vad som troligtvis har hänt är att KFM har avslagit din ansökan på en annan grund än den förra avslagsgrunden. Du bör i första hand begära en beslutsmotivering av KFM om du inte redan har fått det. Därefter kan du be att KFM omprövar sitt avslagsbeslut. En omprövning innebär att man vänder sig till beslutsinstansen (KFM i detta fall) och ber dem att fatta ett nytt beslut i frågan. Du kan begära omprövning hur många gånger som helst då avslagsbeslutet var till din nackdel. Samtidigt som du begär omprövning kan du även överklaga beslutet ånyo. Ingenting hindrar att KFM omprövar beslutet till din fördel även om en överklagandeprocess samtidigt pågår i en högre instans.
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”