FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/01/2008

Straff och spärrtid vid olovlig körning

Jag undrar vad man får för straff om man åker dit för olovlig körning andra gången. Om man har fått 6 månaders indraget körkort men man kör bil ändå, får man ett hårdare straff om man åker fast då eller är det 6 månader som för första gången?

Lawline svarar

Hej, Som jag uppfattar frågan, rör den en situation där man kör en bil under den tid som körkortet är återkallat – det vill säga olovlig körning. Denna situation regleras i 3 § lagen om straff för vissa trafikbrott. Om man ser till ett eventuellt straff, så riskerar man att dömas till fängelse i högst sex månader beroende på om omständigheterna kan föranleda att brottet är att anse som grovt – i annat fall rör det sig om böter. Vad beträffar spärrtiden (vilket regleras i körkortslagen) går det inte att med säkerhet säga vad länsstyrelsen kommer att fatta för beslut beträffande ett eventuellt nytt körkort då detta är beroende av en samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter. Enligt 5 kap. 14 § framgår emellertid att ett nytt körkort endast får utfärdas om sökanden bl.a. har körkortstillstånd. Enligt 3 kap. 2 § följer att ett sådant tillstånd endast får utfärdas om sökanden anses vara lämplig och där lämplighetsbedömningen bl.a. innefattar huruvida sökanden kommer att respektera trafikreglerna. Lagen om straff för vissa trafikbrott hittar du http://lagen.nu/1951:649 Körkortslagen hittar du http://lagen.nu/1998:488 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare