FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/01/2008

Våld eller hot mot tjänsteman

Hej! Jag är misstänkt för våldsamt motstånd eftersom en ordningsvakt visade ut mig från krogen med anledning av att jag var för full och när han försökte leda ut mig därifrån "bromsade" jag med fötterna och försvårade alltså ordningsvaktens uppgift att visa ut mig. Jag gjorde inget nämnvärt motstånd med armarna. Jag är ung och tidigare ostraffad. Är det troligt att det väcks åtal mot mig? Om ja, vad för straff är det tänkbart att jag får?

Lawline svarar

Hej, Inledningsvis kan påpkekas att de beskrivna omständigheterna i frågan är inte tillräckliga för att kunna göra en säker bedömning huruvida åtal kommer att väckas eller inte. Åklagare kan enl. 20:7 rättegångsbalken besluta att inte väcka åtal (s.k åtalsunderlåtelse). Detta gäller vid enklare brottslighet då t.ex. påföljden kan tänkas stanna vid böter. Skulle åtal väckas bör påföljden (baserat på beskrivningen av händelseförloppet) i vart fall inte bestämmas till ett fängelsestraff. Vid ringa brott döms till böter eller fängelse i högst 6 månader vilket innebär att fängelsestraff sällan aktualiseras. Mycket talar för ett bötesstraff, eventuellt villkorlig dom förenat med dagsböter men förutsättningarna i frågan är som sagt inte tillräckliga för en säker bedömning. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo