FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/01/2008

Barnmisshandel

Vad står det i lagen om Barnmisshandel?

Lawline svarar

I Sverige är aga förbjudet sedan 1979, men det finns ingen särskild lag om barnmisshandel. Detta innefattas istället i brottsbalkens tredje kapitel rörande brott mot liv och hälsa, främst är BrB 3 kap 5 § rörande misshandel relevant då det gäller barnmisshandel, se http://www.lagen.nu/1962:700 . När misshandel av ett barn sker föreligger även en anmälningsskyldighet för var och en som får kännedom om det enligt SocialtjänstL 14 kap 1 §, se http://lagen.nu/2001:453#K14 . Vänligen,
Gabriel WestinRådgivare