preskriptionstid - skuld till privatperson

2008-01-05 i Preskription
FRÅGA
Har en skuld till en privatperson som är äldre än tre år som avser materila till en trailer som denna privatperson reparerat för min räkning. Har inte erhållit någon påminnelse på skulden. Min fråga: Är skulden preskriberad??
SVAR

Hej!Enligt preskriptionslagen, se här , 2 § 2 st preskriberas konsumentfordringar efter tre år. Med konsumentfordringar avses fordringar som näringsidkare har mot konsument, privatperson. I ditt fall har du en skuld till en privatperson varvid den allmänna preskriptionstiden om 10 år gäller, se 2 § 1 st preskriptionslagen.Vänligen,

Louise Danielson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (616)
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande
2021-12-24 preskriberad fordran för konsumenttjänst

Alla besvarade frågor (98541)