FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/12/2007

Påföljd för stöld begången av 15-åring

Om en 15-årig flicka åker fast för stöld för ett värde av 1500kr vilka blir då påföljderna?

Lawline svarar

Hej! De brott som flickan kan ha gjort sig skyldig till är stöld enligt 8 kap 2 § Brottsbalken (BrB), alternativt grovstöd enligt 8 kap 3 § BrB, se http://www.lagen.nu/1962:700 . Det kan inte röra sig om ett snatteri då värdet för det tillgripna överstiger 800 kr, vilket är den ungefärliga värdegränsen mellan snatteri och stöld. För att det skall röra sig om grov stöld skall brottet vara av särskild alvarlig art. Exempelvis kan det röra sig om grov stöld i de fall då brottet har skett efter intrång i bostad, tillgreppet har avsett sak som någon bär på sig, det tillgripna varit av betydande värde eller om tillgreppet i övrig varit av särkilt hänsynslös/farlig art. Då jag inte vet under vilka omständigheter brottet har skett kan det vara svårt att säga om det rör sig om en grov stöld eller inte. Vad som dock kan sägas är att värdet av det tillgripna inte är så pass stort att brottet skall betraktas som grovt på den grunden. Har brottet begåtts mot en affär eller liknande är det mycket sannolikt att det endast handlar om en stöld. Straffet för stöld är fängelse i 14 dagar upp till och med högst två år, respektive sex månader till sex år för grov stöld. I detta fall rör det sig dock om ett brott begånget av en person i 15 års åldern. Detta har betydande inverkan för påföljden. För det första får straffet sättas under minimistraffet och för det andra får en person som fyllt 15 men ej 18 år endast dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger. Alternativet till fängelse är i så fall sluten ungdomsvård. Detta brott i sig torde dock inte kunna föranleda sluten ungdomsvård såtillvida flickan inte tidigare begått brott. Den vanligaste påföljden för en person i denna ålder och den mest sannolika i detta fall torde vara överlämnade till vård inom socialtjänsten. Enligt 11 § lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare skall åklagaren i dessa fall inhämta yttrande från socialnämnden, se http://lagen.nu/1964:167 . Socialnämndens yttrande skall innefatta en vårdplan, vilken skall vara en reaktion på det brott som den unge begått. Domstolen tar därefter ställning till socialnämndens tilltänkta behandling och kan även kombinera denna med dagsböter, högst 200, eller ungdomstjänst i lägst 20 och högst 100 timmar. Jag hoppas detta har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”