Obehörig trafik och parkering i bostadsområde

Hej,

Vi är tre bostadsrättsföreningar i Bromma som för hela vårt etablerade markområde med dess infrastruktur omfattande gator, gångvägar, grönområden, gatubelysning, ledningsnät för vatten avlopp och värme samt värmeproduktion sedan några år tillbaka har en ansvarig, registrerad samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningen är väghållare.

Vårt område ligger granne med en större, allmän idrottsplats, vilket förorsakat oss stora problem med genomfartstrafik till och från idrottsplatsen. parkering för idrottsplatsbesökare m.m.

Då som ovan sagt, områdets gatunät och grönområde ingår i våra tomträtter, vi bekostat alla anläggningar och vi själva är väghållare för området, har vi nu mycket tydligt skyltat områdets alla tre infarter med:

> Infart förbjuden

> Endast boende

> Ingen idrottsplatstrafik

> P-förbudszon för hela området

> 30 km/tim som hastighet

samt att alla p-rutor inom omådet är skyltade med "Förhyrd p-plats".

Idrottsplatsens egen, offentliga, stora p-plats finns stax intill och vä synlig.

Trots alla våra åtgärder får vi många ovälkomna besökare som kör in på vårt område för att parkera, hämta/lämna barn till den direkt intill liggande fotbollsplanen och för att parkera på våra förhyrda p-platser medan de spelar fotboll.

Då vi bekostat allt själva liksom vi fortlöpande bekostar allt underhåll, själva behöver våra p-platser och för att få säker trafikmiljö för vårt områdes alla barn, undrar vi nu vilka juridiska möjligheter vi har och hur vi praktiskt skall gå till väga för att undanröja vårt problem.

Nämnas skall också att de absolut flesta människor respekterar oss och vårt mål när vi berättar för dem, men det finns en grupp som har sin helt egna uppfattning om sin rätt och då tyvärr i direkt strid mot vår uppfattning.

Lawline svarar

Tyvärr finns det inte mycket juridiskt ni kan göra åt genomfartstrafiken och ”hämta-lämna-trafiken”. De skyltar ni har satt upp innebär att det inte är tillåtet men knappast något polisen kommer att assistera er med. Det enda tipset för att komma till rätta med det här är att göra det opraktiskt att använda er mark. Vägbulor, bommar och strategiskt placerade staket kan göra underverk.

Problemet med parkering som jag gissar är ert största problem är lättare att lösa. Markägare kan under vissa förutsättningar utfärda egna parkeringsböter. Markägaren kan också ge i uppdrag åt ett parkeringsbolag att sköta övervakningen. Då parkeringsövervakning i storstadsområden i regel ger större intäkter än kostnader bör det inte kosta något att få övervakning på området. Den praktiskt lättaste lösningen är att föreningarna tillsammans kontaktar de större parkeringsbolagen och frågar vad de kan erbjuda för lösning. Parkeringsbolag som inte är väletablerade kan innebära mer problem än nytta. För att få ett bra förslag bör ni se till att alla föreningar har ungefär samma syn på problemet och vilken lösning som kan vara aktuell. Ett tips kan också vara att fråga eventuella grannföreningar som har anlitat parkeringsbolag om deras erfarenheter.

Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning