Preskription av skatteskuld för AB övertagen av styrels

Jag är dömd via tredskodom att betala ett aktiebolags uppkomna skatteskuld vid bolagets konkurs, eftersom jag var styrelseledamot i bolaget, det har nu gått 5 år sedan domen vann laga kraft, jag har läst att skulder till staten preskriberas efter 5 år, stämmer det? Skulle det innebära att jag är fri från denna skuld efter denna tidsperiod?

Lawline svarar

Hej.Den femåriga preskriptionstiden gäller för indrivning av den ursprungliga skatteskulden, den gäller alltså för bolaget. I ditt fall gäller istället Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130 . Det innebär att preskriptionstiden är 10 år. Denna förlängs varje gång preskriptionen avbryts, genom t ex betalningsföreläggande, indrivning, utmätning. Du är alltså inte fri från skulden.Hälsningar

Albert RoosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo