Preskription av skatteskuld för AB övertagen av styrels

2007-12-26 i Preskription
FRÅGA
Jag är dömd via tredskodom att betala ett aktiebolags uppkomna skatteskuld vid bolagets konkurs, eftersom jag var styrelseledamot i bolaget, det har nu gått 5 år sedan domen vann laga kraft, jag har läst att skulder till staten preskriberas efter 5 år, stämmer det? Skulle det innebära att jag är fri från denna skuld efter denna tidsperiod?
SVAR

Hej.Den femåriga preskriptionstiden gäller för indrivning av den ursprungliga skatteskulden, den gäller alltså för bolaget. I ditt fall gäller istället Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130 . Det innebär att preskriptionstiden är 10 år. Denna förlängs varje gång preskriptionen avbryts, genom t ex betalningsföreläggande, indrivning, utmätning. Du är alltså inte fri från skulden.Hälsningar

Albert Roos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)