Preskription av banklån

Hej,

Om man har en skuld på ett banklån sedan 1994, den enda påminnelse man fått är att skulden står upptagen i deklarationen varje år, kan banklånet då räknas som preskiberat?

Lawline svarar

En fordran preskriberas antingen tre eller tio år efter fordringens tillkomst beroende på om fordringen gäller mot en konsument eller mot en näringsidkare. Dock är vanligtvis banklån grundat på löpande skuldebrev, för vilka preskriptionstiden är tio år. Förutsättning för preskription är att preskriptionstiden inte avbrutits genom s.k. Preskriptionsavbrott.Enligt 5 § Preskriptionslagen avbryts preskription genom att (för lagtext se http://lagen.nu/1981:130)

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos exekutiv myndighet eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om skulden endast noterats i deklarationen bör sannolikt alltså inte det utgöra något preskriptionsavbrott, varför skulden mycket väl kan vara preskriberad. Detta skulle innebära att borgenären förlorat rätten att kräva ut sin fordran.

Andreas HeedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo