FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/01/2008

Rätt till försvarare

Om man är frihetsberövad dvs anhållen och sitter i förhör, när får den enskilde träffa en advokat och vem utser sådan? Får den enskilde träffa advokaten innanm förhöret eller medverkar advokat...?

Lawline svarar

Rättegångsbalken 21 kap: 3a§ Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. 4 § Offentlig försvarare förordnas av rätten. 9 § Försvarare för den som är anhållen eller häktad må ej förvägras att sammanträffa med honom. Försvararen äge i enrum meddela sig med den anhållne eller häktade; annan än offentlig försvarare dock endast om undersökningsledaren eller åklagaren medgiver det eller rätten finner det kunna ske utan men för utredningen eller för ordningen eller säkerheten å förvaringsplatsen.
Fredrik EklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?