FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/12/2007

Grovt rattfylleri

Hej. Vad blir påföljden för en person som tagits flera gånger på ett år för rattfylla, mopedfylla och olovlig körning? Det var grov rattfylla.

Lawline svarar

Hej! Jag uppfattar din fråga som att du har tagits vid ett antal tillfällen för de olika brotten och att de skall bedömas i en och samma rättegång. Jag är dock inte helt säker på om du vid alla tillfällena uppfyllde rekvisiten för brottet grovt rattfylleri. Brottet grovt rattfylleri finnes 4 a § i trafikbrottslagen. Paragrafen stadgar att du antingen skall ha haft minst 1 promille alkohol i blodet, ha varit påverkad av annat medel eller på ett påtagligt sätt utgjort en fara för trafiksäkerheten. Påföljden för grovt rattfylleri är fängelse i upp till 2 år, minimistraffet är således fängelse i 14 dagar. Du döms för varje enskilt brott du utfört men domstolen dömer som huvudregel ut en gemensam påföljd för de olika brotten, se 30 kap 3 § Brottsbalken. Den påföljd som utdöms för ett flertal begångna brott får inte överskrida de högsta straffen som följer av de begångna brotten sammanlagda med varandra. I ditt fall där det svåraste straffet för ett av dina enskilda brott är 2 års fängelse (grovt rattfylleri) får domstolen inte utdöma ett gemensamt straff som är strängare än 3 års fängelse, se 26 kap 2 § Brottsbalken. Att du begått liknade brott inte långt tillbaka i tiden kan komma att ligga dig till last vid en straffbedömning. Det går dock inte att säga exakt vad ditt straff kommer att bli. Domstolen gör en bedömning i dit enskilda fall där de tar hänsyn till en rad individuella omständigheter. Min uppfattning efter vad som framgått i din fråga är att det troligtvis kommer att röra sig om ett faktiskt fängelse straff, alltså ej en villkorlig dom enligt 30 kap 7 § BrB med stöd av att det torde finnas skäl att anta att brottet kan komma att återuppdagas. Detta då du faktiskt har begått liknade brott inte långt tillbaka i tiden. Det är dock inte omöjligt att det kan röra sig om en villkorlig dom. I annat fall så rör det sig som sagt om en gemensam påföljd för de olika brotten i form av fängelse från 14 dagar upp till tre år. Poängtera att ditt fängelsestraff kan upphöra efter två tredjedelar av den utdömda tiden och övergå till en villkorlig frigivning (28 kap 6 § BrB). Jag råder dig att föra en vidare diskussion med din försvarare och hoppas att detta har givit dig en grund att utgå ifrån. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo