FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/12/2007

Preskriptionstid för urkundsförfalskning

Hej! Om en person skrivit sin makes namn på ett banklån som är taget på dem båda, utan hans vetskap, hur länge kan åtal väckas om lånet är slutbetalt?

Lawline svarar

Hej, Det förfarande du beskriver är troligen urkundsförfalskning. Det är ett gradindelat brott, med det menas att det för detta brott förutom normalfallet även finns ett grovt och ett ringa förfarande. Det är ett brott som i normalfallet kan ge maximalt två års fängelse, grova fallet maximalt sex år och vid ringa urkundsförfalskning maximalt sex månader. Preskriptionstiden är beroende av brottets högsta möjliga straff. Det betyder i ditt fall att om det inte rör sig om några speciella omständigheter eller ett mycket stort eller litet lån bör det troligen vara urkundsförfalskning av normalgraden, vilket då ger en preskriptionstid på fem år från det att låneavtalet undertecknades av dig enligt 35 kap. 1 § brottsbalken, se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM#K35. Denna frågeställning har redan besvarats på Lawline tidigare, för ett mer utförligt svar se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=1424. Med vänlig hälsning,
Jens ÅströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”