FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/12/2007

Offentlig handling och anställningsavtal

Är ett avtal( anställning, utbildning mm)mellan arbetsgivare & arbetstagare att klassa som offentlig handling ?

Lawline svarar

Hej! En offentlig handling är en handling som finns hos staten, landstinget eller kommunen. Den kan antingen ha inlämnats dit eller ha upprättats där. Bestämmelserna om offentlighetesprincipen regleras i första hand i Tryckfrihetsförordningens 2 kap, se http://lagen.nu/1949:105 . Det är i sekretesslagen som undantag från denna förordning står angivet. Om avtalet är upprättat av en arbetsgivare som är att betrakta som ett offentligt organ är anställningsavtalet således som huvudregel att betrakta som en offentlig handling som vem som helst kan begära att få ut utan att behöva ange skäl för detta eller uppge sin egen identitet. Är avtalet mellan en person och ett icke-offentligt företag är det inte att betrakta som en offentlig handling.
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo