Hur får jag betalt? Betalningsföreläggande

Har hyrt ut en stuga på gården till en student och har inte fått in hyran.Hyra 2 förfaller nu i månadskiftet.

Vad har jag för möjlighet att kräva in hyran som privatperson?Vad måste jag vidta för åtgärder för att göra rätt.?

Lawline svarar

Det enklaste och billigaste sättet att få en skuld fastställd är att vända sig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande.Svaranden ges då möjlighet att yttra sig om innehållet i föreläggandet (ditt yrkande) och eventuellt motsätta sig (bestrida) detta inom en viss tid.Om svaranden motsätter sig kravet kan målet på din begäran överlämnas till tingsrätten för fortsatt handläggning. Om han inte motsätter sig yrkandet fastställer Kronofogdemyndigheten sökandens yrkande i ett utslag. Detta blir enklare och billigare än en tingsrättsdom. En process i tingsrätten försenar målet, men i de flesta fall blir beslutet detsamma.Samtidigt som du ansöker måste du också bestämma om du vill att Kronofogdemyndigheten ska hjälpa dig med verkställighet, dvs. med att försöka se till att du får betalt. Verkställighet sker när det beslutats (meddelats utslag) om att skulden är riktig.Tala om ifall din ansökan samtidigt ska vara en ansökan om verkställighet. Det bör poängteras att om du ansöker om betalningsföreläggande och verkställighet samtidigt blir hela handläggningen oftast snabbare och enklare för dig.Kronofogdemyndigheten verkställer sedan utslaget eller den eventuella dom som meddelats om målet gått vidare till tingsrätten. Gäller det pengar sker detta genom en undersökning av svarandens tillgångar och därefter eventuell utmätning.Du som är sökande kan överklaga ärendet inom 3 veckor om du inte är nöjd med utslaget. Svaranden kan i sin tur hindra att utslaget blir "giltigt" genom att ansöka om återvinning senast en månad efter det att utslaget meddelades.Blankett för ansökan om betalningsföreläggande finner du på kronofogdens hemsida under ”blanketter”. Se http://www.kronofogden.se/blanketterbroschyrer/laddanerblanketter/9012.4.4bf45f331098492fe0e80001651.htmlHoppas detta var till hjälp, du är välkommen att återkomma om du har ytterligare funderingarMvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo