FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/12/2007

Påföljdsval

Hej. Om man gjort sig skyldig till bedrägeri på olika poker-siter till ett värde av t.ex. ca 100.000 vad kan man vänta sig för straff då?

Lawline svarar

Val av påföljd är en svår och omfattande fråga. För en korrekt bedömning krävs egentligen mer information än vad som framgår av frågan. Bedrägeribrottet är komplicerat och förekommer även som ringa (bedrägligt beteende) och grovt (grovt bedrägeri). Om dina handlingar skall klassas som ringa, normalt eller grovt är omöjligt att säga. Möjligheten att ditt handlande inte klassas som bedrägeri utan som något annat brott finns också. För enkelhetens skull utgår vi från att ett normalt bedrägeri föreligger för vilket stadgas fängelse mellan 2 veckor och 2 år. Generellt brukar straffen ligga i den nedre tredjedelen av straffskalan. Andra förmildrande omständigheter som beaktas är bl.a. frånvaro av tidigare brottslighet, underårighet och om brottet ej är allmänfarligt. Sammanfattningsvis kan sägas att en tidigare ostraffad person som begår ett förmögenhetsbrott som inte är allvarligt ofta undgår en frihetsberövande påföljd. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo