FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/02/2006

Arrangera pokerturnering?

Kan man arrangera en pokerturnering med riktiga pengar som insats och vinst lagligt? Vad är eventuella alternativ?MVH

Lawline svarar

När det gäller pokerspel jämställs dessa med lotterier och lotterilagen är därmed tillämplig enligt 3 § lotterilagen. Enligt samma lag 9 § får lotterispel (inkl. poker) enbart anordnas efter att tillstånd har getts. Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser. Enligt 15 § får dock tillstånd enbart ges till en svensk juridisk person som är en ideell föreningen som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet samt bedriver verksamhet för att uppnå detta ändamål. Vem som helst får utan tillstånd anordna lotterier i samband med offentlig tillställning enligt 20 § lotterilagen. Begreppet offentlig tillställning har samma innebörd som i ordningslagen (1993:1617), t ex tivolin, offentliga danstillställningar och idrottsevenemang och det finns även begränsningar när det gäller insatsernas och vinsternas storlek. I 32-34 §§ lotterilagen finns närmare bestämmelser kring tillstånd till just kortspel och vilka krav som gäller kring insatser och vinster. Enligt 43 § lotterilagen är det Lotteriinspektionen som prövar tillstånd för kortspel. Lotteriinspektionens hemsida hittar du http://www.lotteriinsp.se/ och lotterilagen hittar du http://lagen.nu/1994:1000 . Lycka till!
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”