Kronofogdens rätt att bryta sig in

Har kronofogden rätt att komma hem till en privat person utan att meddela om det i förväg?

Vad händer om ingen är hemma?

Har man rätt att vägra hembesök med hänsyn till personens ohälsa?

Lawline svarar

Hej!

När kronofogden ska utmäta egendom hos en betalningsskyldig person har de rätt att gå in i personens bostad även om personen i fråga inte är hemma. Förrättningsmannen får bryta låset till bostaden för att kunna komma in om inte innehavaren är hemma eller inte vill öppna dörren. Dock måste bostadsinnehavaren ha underrättats om tiden för förrättelsen innan förrättningsmannen får gå in i lägenheten. Detta regleras i 2:17 Utsökningsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1981:774. Kronofogden kommer med andra ord inte att komma hem till någon innan personen i fråga blivit underrättad om det.

Man har inte rätt att vägra hembesök, Kronofogden har alltid rätt att gå in i bostaden för att ta utmätningsbar egendom i besittning.

Med vänlig hälsning

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo