Kronofogdens rätt att bryta sig in

FRÅGA
Har kronofogden rätt att komma hem till en privat person utan att meddela om det i förväg?Vad händer om ingen är hemma?Har man rätt att vägra hembesök med hänsyn till personens ohälsa?
SVAR

Hej!

När kronofogden ska utmäta egendom hos en betalningsskyldig person har de rätt att gå in i personens bostad även om personen i fråga inte är hemma. Förrättningsmannen får bryta låset till bostaden för att kunna komma in om inte innehavaren är hemma eller inte vill öppna dörren. Dock måste bostadsinnehavaren ha underrättats om tiden för förrättelsen innan förrättningsmannen får gå in i lägenheten. Detta regleras i 2:17 Utsökningsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1981:774. Kronofogden kommer med andra ord inte att komma hem till någon innan personen i fråga blivit underrättad om det.

Man har inte rätt att vägra hembesök, Kronofogden har alltid rätt att gå in i bostaden för att ta utmätningsbar egendom i besittning.

Med vänlig hälsning

Mikaela Källmén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?