FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/11/2007

Allmän handling

Jag arbetar inom vården och vill gärna kunna jämföra mina anställningsförhållande/meriter/min lön etc. med jämförbara medarbetare. Därför skulle jag vilja ta del av andras anställningsvillkor och se kopia på anställningsavtal/ansökningshandlingarna för sökta arbeten samt ta del av udrag ur tjänstgöringsintyg/bevis från arbetsgivaren Landstinget. Har jag rätt att göra en begäran om utdrag på annan person än mig själv som jag beskriver ovan? Vilken lag hänvisar jag till då? Om jag har rätt till att få ut dessa uppgifter - vilken tid är rimlig för arbetsgivaren att ge mig uppgifterna? Måste jag uppge namn, varför jag vill få ut uppgifterna etc?

Lawline svarar

Hej, Om du är anställd inom landstinget så gäller Tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar för de uppgifter som finns hos arbetsgivaren (TF hittar du http://lagen.nu/1949:105). En allmän handling är en sådan handling som antingen har inkommit till myndigheten eller som har upprättats där. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran lämnas ut så snart som möjligt, utan avgift och de får inte fråga om ditt namn eller varför du vill ha ut uppgifterna. Du kan begära ut handlingarna hos varje myndighet som har uppgifterna hos sig. I varje fall då en allmän handling begärs ut ska myndigheten göra en sekretessbedömning enligt Sekretesslagen. Jag skulle dock tro att det är sällan som det finns något i de handlingar som du nämner som behöver skyddas av sekretess. Sekretesslagen hittar du http://lagen.nu/1980:100. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo