Utmätning av skuld i samboförhållande

2007-11-27 i Utmätning
FRÅGA
Jag har stora skulder hos KFM. Finns det några omständigheter när min sambos lön och/eller annan egendom skulle kunna utmätas för mina skulder? Har det någon betydelse om mina skulder uppkommit före eller under vårt samboförhållande?
SVAR

Hej!Till att börja med kan sägas att var och en ansvarar för sina egna skulder. Således kan endast en skuld utmätas ur den egendom som gäldenären (låntagaren) äger, att ni lever i ett samboförhållande förändrar inte detta. Din sambos egendom som han/hon själv äger kan alltså inte utmätas för dina skulder, såtillvida ni inte äger egendomen med samäganderätt. Definitionen samboegendom, d.v.s. ert gemensamma bohag och bostad, skall inte förväxlas med någon form av samägande.Det skall dock poängteras att det kan vara bra att spara kvitton och liknande i de fall det kan råda tvivel om vem som är ägare till egendomen. Enligt 19 § Utsökningsbalken skall nämligen sådan egendom som sambor har i sin gemensamma besittning och som på sannolika skäl kan anses innehas med samäganderätt också betraktas som sådan. Exempel på egendom där det kana vara bra att kunna styrka vem som är ägare är tv-apparater, datorer och dyl.Med vänliga hälsningar,

Mikael Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98676)